Aktualności

07 września 2018 14:58 | Aktualności

Informacja: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) - Podprogram 2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) - Podprogram 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi rozpoczął rekrutację osób i rodzin celem zakwalifikowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Pomoc w ramach Programu skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w w/w ustawie tj.: 1.056,00 zł  zł dla osoby w rodzinie i 1.402,00 dla osoby samotnie gospodarującej.


W celu uzyskania skierowania prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych tutejszego ośrodka pomocy społecznej. Osoby i rodziny nie będące klientami ośrodka pomocy społecznej proszone są o udokumentowanie dochodów.


Dodatkowych informacji udzielają pracownicy socjalni w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi lub pod numerem telefonu: 76/831-42-84 lub 76/833-47-52.

 

Przeczytano: 305 razy. Wydrukuj|Do góry