Aktualności

25 czerwca 2018 11:42 | Aktualności

Kolonia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żukowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubi uprzejmie informuje, że kuratorium Oświaty we Wrocławiu przyznał 10 miejsc kolonijnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żukowice. Uczestnikami kolonii organizowanej przez Kuratorium Oświaty mogą być dzieci i młodzież, które ukończyły 7 rok życia i nie przekroczyły 16 roku życia. Ponadto pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji wojewody mają dzieci:

  1. objęte pieczą zastępczą

  2. pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych (tj. których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecko z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym), w tym:

- z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci

- samotnie wychowywane

Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie należy przedstawić przeciętny m-ny dochód z 3 miesięcy wybrany z ostatnich 6 m-cy poprzedzających złożenie karty kwalifikacyjnej

  1. z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

Kolonia odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym "Jubilat" w Jastrzębiej Górze w terminie od 10.07.2018r. do 23.07.2018r.

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi osobiście lub pod numerem telefonu 76/831-42-84.

 

Przeczytano: 229 razy. Wydrukuj|Do góry