Aktualności

13 października 2017 15:11 | Aktualności

Jak opiekować się osobą starszą w domu?- aspekt praktyczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedziba w Nielubi w porozumieniu z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu przy współpracy Wójta Gminy Żukowice w dniu 13 października 2017r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Żukowice odbyło się szkolenie:...

czytaj więcej »

06 października 2017 13:20 | Aktualności

Ważna informacja!

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi informuje, iż w dniu 9 października 2017r. (tj. poniedziałek) pracownicy socjalni będą dostępni w godzinach od 7.30 do 8.45 ze względu na udział w kursie w ramach KFS. Natomiast w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej...

czytaj więcej »

03 października 2017 14:01 | Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi zaprasza do składania ofert na: Przygotowanie i transport Paczek żywnościowych dla osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych z terenu Gminy Żukowice.

czytaj więcej »

26 września 2017 12:00 | Aktualności

Zaproszenie do udziału w szkoleniu: „Jak opiekować się osobą starszą w domu?- aspekt praktyczny”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi przy współpracy Wójta Gminy Żukowice w porozumieniu z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu Zaprasza do udziału w szkoleniu o tematyce: „Jak opiekować się os

czytaj więcej »

25 września 2017 12:52 | Aktualności

Informacja: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) - Podprogram 2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) - Podprogram 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

czytaj więcej »

21 września 2017 10:52 | Aktualności

Ogłoszenie w sprawie dystrybucji żywności

OGŁOSZENIE W SPRAWIE DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM Informujemy, iż wszelkie informacje dotyczące wydawania żywności przez Europejską Fundację Ludzi Dobrej...

czytaj więcej »

05 września 2017 12:50 | Aktualności

Ważna informacja !

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi informuje, iż w dniu 11 września 2017r. (tj. poniedziałek ) pracownicy socjalni i pracownicy świadczeń (rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, 500+) będą dostępni w godzinach od 7.30 do 8.50 ze względu na udział...

czytaj więcej »

31 lipca 2017 13:45 | Aktualności

Informacja

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻUKOWICACH Z SIEDZIBĄ W NIELUBI INFORMUJE, ŻE WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO: ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO TZW. „500+” ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

czytaj więcej »

31 lipca 2017 13:42 | Aktualności

Informacja dot. świadczenia wychowawczego

Od dnia 1 sierpnia 2017r. przyjmowane będą wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2017/2018. W przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów: do dnia 31 sierpnia 2017r. - wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 października 2017r. ...

czytaj więcej »

31 lipca 2017 13:40 | Aktualności

Informacja dot. świadczeń rodzinnych

Od dnia 1 sierpnia 2017r. przyjmowane będą wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, a także wnioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2017/2018. W przypadku złożenia wniosku wrazz kompletem dokumentów: ...

czytaj więcej »