Aktualności

09 marca 2017 13:20 | Aktualności

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi informuje, iż aktualnie nie można pozostawiać odzieży bez wcześniejszego uzgodnienia z pracownikami Ośrodka. Przyjmowana będzie jedynie odzież nadająca się jeszcze do użytku.

czytaj więcej »

09 marca 2017 13:10 | Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi informuje, iż zgodnie z Nowymi Wytycznymi IZ dla Podprogramu 2016, iż od 01.01.2017r następuje zmiana do kwalifikowania osób potrzebujących, zgodnie z którą ulega podwyższeniu kryterium dochodowe uprawniające do...

czytaj więcej »

12 grudnia 2016 09:51 | Aktualności

Spotkanie Opłatkowe

W dniu 11 grudnia 2016 r. Wójt Gminy Żukowice wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi przy współpracy z Gminną Biblioteką w Nielubi zorganizował imprezę integracyjną pn. „SPOTKANIE OPŁ

czytaj więcej »

16 listopada 2016 13:54 | Aktualności

Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze

W załączeniu informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubi.

czytaj więcej »

15 listopada 2016 10:30 | Aktualności

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

W załączeniu lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko podinspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi.

czytaj więcej »

15 listopada 2016 08:15 | Aktualności

Komunikat

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach, odwołując się do troski o bliźniego w najbliższym otoczeniu, w związku z nadchodzącą zimą i znacznymi spadkami temperatur, prosimy wszystkich o zwracanie szczególnej uwagi na osoby samotne, bezdomne i bezradne z powodu wieku czy niepełnosprawności,...

czytaj więcej »

14 października 2016 14:59 | Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi, Nielubia 51A, 67-231 Żukowice. Więcej informacji w załączonych plikach.

czytaj więcej »

07 września 2016 09:47 | Aktualności

Informacja

INFORMUJEMY, ŻE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENIA RODZINNE NIEZBĘDNE SĄ NUMERY PESEL WSZYSTKICH CZ

czytaj więcej »

16 sierpnia 2016 13:35 | Aktualności

Świadczenia rodzinne okres zasiłkowy 2016/2017

Od dnia 1 września 2016r. przyjmowane będą wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, a także wnioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2016/2017. W przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów:...

czytaj więcej »

16 sierpnia 2016 13:32 | Aktualności

Fundusz alimentacyjny okres świadczeniowy 2016/2017

Od dnia 1 sierpnia 2016r. przyjmowane są wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017. W przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów: do dnia 31 sierpnia 2016r. - wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 października...

czytaj więcej »