Aktualności

15 listopada 2016 08:15 | Aktualności

Komunikat

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach, odwołując się do troski o bliźniego w najbliższym otoczeniu, w związku z nadchodzącą zimą i znacznymi spadkami temperatur, prosimy wszystkich o zwracanie szczególnej uwagi na osoby samotne, bezdomne i bezradne z powodu wieku czy niepełnosprawności,...

czytaj więcej »

14 października 2016 14:59 | Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi, Nielubia 51A, 67-231 Żukowice. Więcej informacji w załączonych plikach.

czytaj więcej »

07 września 2016 09:47 | Aktualności

Informacja

INFORMUJEMY, ŻE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENIA RODZINNE NIEZBĘDNE SĄ NUMERY PESEL WSZYSTKICH CZŁONKÓW RODZINY ORAZ NUMER KONTA BANKOWEGO. AKTUALNIE NIE SĄ WYMAGANE ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU SKARBOWEGO ORAZ Z ZUS.

czytaj więcej »

16 sierpnia 2016 13:35 | Aktualności

Świadczenia rodzinne okres zasiłkowy 2016/2017

Od dnia 1 września 2016r. przyjmowane będą wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, a także wnioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2016/2017. W przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów:...

czytaj więcej »

16 sierpnia 2016 13:32 | Aktualności

Fundusz alimentacyjny okres świadczeniowy 2016/2017

Od dnia 1 sierpnia 2016r. przyjmowane są wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017. W przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów: do dnia 31 sierpnia 2016r. - wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 października...

czytaj więcej »

28 lipca 2016 13:33 | Aktualności

Pomoc żywnościowa

Informujemy, że trwa Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014 – 2020 finansowany ze źródeł Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Kryterium dochodowe do korzystania z pomocy żywnościowej...

czytaj więcej »

27 czerwca 2016 14:18 | Aktualności

Wakacyjny tydzień 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach wraz z Wójtem Gminy Żukowice zorganizował po raz XII imprezę integracyjną pn. „Wakacyjny Tydzień” dla dzieci i ich rodzin z terenu Gminy Żukowice w dniach: 24 czerwca 2016 r. w Kłodzie, 25 czerwca 2016 r. w Glinicy, 26 czerwca...

czytaj więcej »

02 maja 2016 13:20 | Aktualności

Dodatek energetyczny na okres od 01.05.2016r. do 30.04.2017r.

W dniu 26 kwietnia 2016r. ukazało się obwieszczenie Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie stawek dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej na okres od 01.05.2016r. do 30.04.2017r. Stawki dodatku energetycznego podane przez Ministerstwo Energii uległy zmianie...

czytaj więcej »

08 marca 2016 08:53 | Aktualności

Program "Rodzina 500+" - WNIOSEK

Poniżej obowiązujący wniosek oraz oświadczenia dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze.

czytaj więcej »

29 lutego 2016 14:20 | Aktualności

Program "Rodzina 500+"

Wójt Gminy Żukowice informuje, iż świadczenie wychowawcze tzw. Program "Rodzina 500+" realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi. Wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego tzw. Program "Rodzina 500+" przyjmowane będą od 1 kwietnia...

czytaj więcej »