Aktualności

16 marca 2017 14:42 | Aktualności

Stypendia dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 9 kwietnia br. Wszelkie informacje dostępne są na stronie: https://www.spes.org.pl/co-robimy/program-pomocy-dzieciom ...

czytaj więcej »

14 marca 2017 09:49 | Aktualności

Terapeuta ds. uzależnień

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubi informuje, iż terapeuta ds. uzależnień Pan Stefan Domagała przyjmuje w każdy wtorek w godzinach od 12:30 do 15:30.

czytaj więcej »

09 marca 2017 13:20 | Aktualności

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi informuje, iż aktualnie nie można pozostawiać odzieży bez wcześniejszego uzgodnienia z pracownikami Ośrodka. Przyjmowana będzie jedynie odzież nadająca się jeszcze do użytku.

czytaj więcej »

09 marca 2017 13:10 | Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi informuje, iż zgodnie z Nowymi Wytycznymi IZ dla Podprogramu 2016, iż od 01.01.2017r następuje zmiana do kwalifikowania osób potrzebujących, zgodnie z którą ulega podwyższeniu kryterium dochodowe uprawniające do...

czytaj więcej »

12 grudnia 2016 09:51 | Aktualności

Spotkanie Opłatkowe

W dniu 11 grudnia 2016 r. Wójt Gminy Żukowice wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi przy współpracy z Gminną Biblioteką w Nielubi zorganizował imprezę integracyjną pn. „SPOTKANIE OPŁATKOWE” dla osób niepełnosprawnych,...

czytaj więcej »

16 listopada 2016 13:54 | Aktualności

Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze

W załączeniu informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubi.

czytaj więcej »

15 listopada 2016 10:30 | Aktualności

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

W załączeniu lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko podinspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi.

czytaj więcej »

15 listopada 2016 08:15 | Aktualności

Komunikat

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach, odwołując się do troski o bliźniego w najbliższym otoczeniu, w związku z nadchodzącą zimą i znacznymi spadkami temperatur, prosimy wszystkich o zwracanie szczególnej uwagi na osoby samotne, bezdomne i bezradne z powodu wieku czy niepełnosprawności,...

czytaj więcej »

14 października 2016 14:59 | Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi, Nielubia 51A, 67-231 Żukowice. Więcej informacji w załączonych plikach.

czytaj więcej »

07 września 2016 09:47 | Aktualności

Informacja

INFORMUJEMY, ŻE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENIA RODZINNE NIEZBĘDNE SĄ NUMERY PESEL WSZYSTKICH CZŁONKÓW RODZINY ORAZ NUMER KONTA BANKOWEGO. AKTUALNIE NIE SĄ WYMAGANE ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU SKARBOWEGO ORAZ Z ZUS.

czytaj więcej »