Aktualności

21 września 2017 10:52 | Aktualności

Ogłoszenie w sprawie dystrybucji żywności

OGŁOSZENIE W SPRAWIE DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM Informujemy, iż wszelkie informacje dotyczące wydawania żywności przez Europejską Fundację Ludzi Dobrej...

czytaj więcej »

05 września 2017 12:50 | Aktualności

Ważna informacja !

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi informuje, iż w dniu 11 września 2017r. (tj. poniedziałek ) pracownicy socjalni i pracownicy świadczeń (rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, 500+) będą dostępni w godzinach od 7.30 do 8.50 ze względu na udział...

czytaj więcej »

31 lipca 2017 13:45 | Aktualności

Informacja

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻUKOWICACH Z SIEDZIBĄ W NIELUBI INFORMUJE, ŻE WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO: ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO TZW. „500+” ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO NA...

czytaj więcej »

31 lipca 2017 13:42 | Aktualności

Informacja dot. świadczenia wychowawczego

Od dnia 1 sierpnia 2017r. przyjmowane będą wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2017/2018. W przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów: do dnia 31 sierpnia 2017r. - wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 października 2017r. od...

czytaj więcej »

31 lipca 2017 13:40 | Aktualności

Informacja dot. świadczeń rodzinnych

Od dnia 1 sierpnia 2017r. przyjmowane będą wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, a także wnioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2017/2018. W przypadku złożenia wniosku wrazz kompletem dokumentów: do...

czytaj więcej »

31 lipca 2017 13:36 | Aktualności

Informacja dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Od dnia 1 sierpnia 2017r. przyjmowane będą wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2017/2018. W przypadku złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów: do dnia 31 sierpnia 2017r. - wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 października...

czytaj więcej »

31 lipca 2017 11:08 | Aktualności

Komunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin

Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. ...

czytaj więcej »

27 czerwca 2017 12:50 | Aktualności

Wakacyjny Tydzień 2017 (Kromolin, Dobrzejowice, Bukwica)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi wraz z Wójtem Gminy Żukowice zorganizował po raz kolejny imprezę integracyjną pt. „Wakacyjny Tydzień” dla dzieci, osób niepełnosprawnych i ich rodzin tj.: 23 czerwca 2017r. w Kromolinie, 24 czerwca 2017r....

czytaj więcej »

08 czerwca 2017 09:57 | Aktualności

Wakacyjny Tydzień

Wójt Gminy Żukowice oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubi zapraszają dzieci wraz z rodzicami na WAKACYJNY TYDZIEŃ w godzinach od 16:00 do 19:30 w: Piątek 23.06.2017r. do Kromolina na plac zabaw Sobotę 24.06.2017r. do Dobrzejowic na plac zabaw Niedzielę...

czytaj więcej »

02 czerwca 2017 09:29 | Aktualności

Informacja

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 16 CZERWCA 2017r. (piątek) GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻUKOWICACH Z/S W NIELUBI BĘDZIE NIECZYNNY W ZAMIAN ZA DZIEŃ 11 LISTOPADA 2017r. (tj. święto przypadające w sobotę)

czytaj więcej »