Aktualności

24 października 2019 13:29 | Aktualności

Wyniki naboru

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA STANOWISKO - PRACOWKIK SOCJALNY ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU

czytaj więcej »

21 października 2019 14:41 | Aktualności

Informacja dot. pomocy żywnościowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi uprzejmie informuje, o realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) na lata 2019 – 2020 ze źródeł Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Do skorzystania z tej formy pomocy będą...

czytaj więcej »

10 października 2019 14:09 | Aktualności

Nabór na wolne stanowisko

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi poszukuje pracownika socjalnego na wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi, Nielubia 51A, 67-231 Żukowice. Więcej informacji w załączonych plikach.

czytaj więcej »

17 września 2019 14:34 | Aktualności

Informacja o wyborze oferty

Informujemy, iż w wyniku analizy ofert przedmiotowych zamówienie udzielone zostanie: KARCZMA W MIŁOSNEJ Miłosna 6 gm. Krośniewice, 99-340 Miłosna KARCZMA W MIŁOSNEJ przedstawiła najkorzystniejszą ofertę na usługę cateringową na ,,Spotkanie opłatkowe”, które odbędzie się...

czytaj więcej »

16 września 2019 12:56 | Aktualności

500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać świadczenie? Świadczenie uzupełniające otrzymasz, jeśli: ukończyłeś 18 lat

czytaj więcej »

30 sierpnia 2019 12:23 | Aktualności

Zapytanie ofertowe

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubi zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę cateringową na Spotkanie Opłatkowe 2019. Szczegóły w załączeniu.

czytaj więcej »

27 sierpnia 2019 11:19 | Aktualności

Zmiana godzin pracy GOPS

INFORMUJEMY, IŻ W ZWIĄZKU Z PANUJĄCYMI WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI OD DNIA 2

czytaj więcej »

15 lipca 2019 12:40 | Aktualności

Informacja dotycząca wypłat zasiłków

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach informuje, iż wypłaty gotówkowe

czytaj więcej »

26 czerwca 2019 08:18 | Aktualności

Wakacyjny Tydzień 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubi wraz z Wójtem Gminy Żukowice zorganizował po raz piętnasty imprezę integracyjną pn. „Wakacyjny Tydzień” dla dzieci, osób niepełnosprawnych i ich rodzin w dniach 21 czerwca 2019r., 22 czerwca 2019r. i 23 czerwca...

czytaj więcej »

19 czerwca 2019 08:09 | Aktualności

"Dobry Start" - 300 zł dla ucznia

Świadczenie „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód. Komu przysługuje świadczenie? Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpo

czytaj więcej »