Pomoc bezdomnym

W okresie od 1 sierpnia 2018r. do 30 czerwca 2019r. osoby bezdomne z ostatniego stałego zameldowania z terenu Gminy Żukowice (K+M+ usł. Opiek.) będą kierowani za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedziba
w Nielubi ( Tel. 76/831-42-84 i 76/833-47-52, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30) do:

1. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Westerplatte 51, Świdnica
Tel. 74/856-97-70

2. Schronisko dla bezdomnych kobiet oraz osób wymagających usług opiekuńczych przy ul. Św. Brata Alberta 5, Świdnica Tel. 781060201

W/W schroniska są prowadzone przez : TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO W ŚWIDNICY UL. WESTERPLATTE 51, 58-100 ŚWIDNICA
Tel. 781060415