Telefony alarmowe

Policja  997 lub 112


Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
"Niebieska Linia" 800-120-002 (telefon czynny przez całą dobę)

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116-111

 

Kryzysowy Telefon Zaufania 116-123