GZI

JEŚLI JESTEŚ OFIARĄ LUB ŚWIADKIEM PRZEMOCY NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, NIE ZWLEKAJ - POINFORMUJ !!!

Na terenie Gminy Żukowice:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubi tel. 76/8314284
 • Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Dzielnicowego tel. 514-825-165
 • Dyrektora lub Pedagoga Szkoły Podstawowej w Nielubi tel. 76/831-42-10
 • Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim tel. 76/831-41-27
 • Dyrektora lub Pedagoga Gimnazjum w Nielubi tel. 76/838-40-64
 • Lekarza Rodzinnego, Nielubia 51 tel. 76/831-42-24

Masz prawo do:

 • powiadomienia Policji w sytuacji poczucia zagrożenia o Twoje życie lub zdrowie, także w przypadku, gdy sprawcą przemocy lub groźby jej użycia jest najbliższa Ci osoba;
 • uzyskania od lekarza pierwszego kontaktu zaświadczenia lekarskiego (bezpłatnego) o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie;
 • skorzystania z nieodpłatnej pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, a także innej niezbędnej pomocy, udzielanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubi
 • skorzystania w sciśle określonych przypadkach z kompensaty wynikającej z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (Dz. U. 169, poz. 1415 z późn. zm.) - bliższych informacji udziela Prokuratura Rejonowa w Głogowie przy ul. Sienkiewicza 1   

Radca prawny przyjmuje po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się za pośrednictwem GOPS.


Ulotki informacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości:

Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie

Karta Informacyjna dla Osoby Stosującej Przemoc w Rodzinie


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

"Niebieska Linia"