Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny działa w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Terapeuta ds. uzależnień Pan Stefan Domagała przyjmuje w każdy wtorek w godzinach od 12:30 do 15:30.