Kadra

DYREKTOR

 

Elżbieta Mackiewicz

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

Paulina Kotwas

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

Beata Sytek - w zastępstwie Sylwia Baziuk 


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE


Aleksandra Grzesińska

 

ASYSTENT RODZINY

 

Edyta Wieczorek

 

PRACOWNICY SOCJALNI

 

pracownicy_socjalni.pdf