Kadra

DYREKTOR

 

Elżbieta Mackiewicz

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

Paulina Kotwas

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

Beata Sytek


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE


Sylwia Baziuk

 

ASYSTENT RODZINY

 

Edyta Parzniewska

 

PRACOWNICY SOCJALNI

   Pracownicy socjalni