Kadra

DYREKTOR

 

Elżbieta Mackiewicz

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

Paulina Kotwas

 

PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI I KADR


Sylwia Baziuk 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

Beata Sytek


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE


Aleksandra Grzesińska

 

ASYSTENT RODZINY

 

Edyta Parzniewska

 

PRACOWNICY SOCJALNI

   Pracownicy socjalni